Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Παλιού καιρού μου ανάμνηση...

Από ένα φίλο άκουσα την επόμενη...

Παλιού καιρού μου ανάμνηση
έλα κοντά μου πάλι...
Μα δεν επήρε στην καρδιά
ποτέ τη θέση άλλη...